• Magyar
 • English

Könyvtárhasználat közgazdászok számára

Tematika

 1. Hagyományos és virtuális könyvtár (bevezető előadás) A DEENK Társadalomtudományi Könyvtárának, szolgáltatásainak bemutatása.
 2. Számítógépes információ-visszakereső rendszerek: a könyvtár OPAC (On-Line Public Access Catalog)-ja, tartalma, használata. Egyszerű és összetett bibliográfiai keresések. DEENK webkatalógusa
 3. Egyéb katalógusok: ODR, MOKKA, CEU, BCE opacjai, MEK, Szocioweb
 4. Külföldi katalógusok: COPAC, Library of Congress Online Catalog, The European Library.
  DEENK Egyetemi Bibliográfiájának és a Debreceni Egyetem Digitális Archivumának bemutatása.
  Oktatási és Kulturális Minisztérium Doktori Adatbázisa
 5. Kutató intézetek adatbázisai, könyvtárai
 6. Folyóiratcikk adatbázisok bemutatása ? Bibliográfiai adatbázisok
  IKB, IKER, NPA-OSZK, MATARKA, EPA
 7. Faktografikus adatbázisok: STADAT
  Az EISZ : Szótárak, MTI adatbázisa, Magyar kiadású tudományos folyóiratok, Web of Science, Science Direct
 8. Teljes szövegű adatbázisok: Ebsco szolgáltatások: EBSCO Academic Search Premier (ASP), EBSCO Business Source Premier (BSP), EBSCO Electronic Journals Service
  EconLit, Jstor, SwetsWise
  Keresési stratégiák gyakorlása különböző típusú adatbázisokban
 9. Hivatkozási rend a közgazdaságtudományban (cikkre, tanulmányra, könyvre, elektronikus dokumentumokra? stb)
 10. Keresési stratégiák gyakorlása
  Keresés a weben, keresőszolgáltatások: indexelőszolgáltatások (pl. Google, AltaVizsla), internetkatalógusok (pl. Yahoo).
 11. Közgazdaságtudomány a weben
  Open Access folyóiratok: Scirus, Directory of Open Access Journals

Kötelező irodalom:

 • MAJOROS Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt, 2004.

Ajánlott irodalom:

 • MAJOROS Pál: Kutatásmódszertan avagy: hogyan írjunk könnyen, gyorsan jó diplomamunkát? : módszertani tananyag a gazdasági felsőoktatás hallgatói számára. Budapest: Nemzeti Tankönyvk., 2003.
 • SZABÓ KATALIN: Kommunikáció felsőfokon : hogyan írjunk, hogy megértsenek? : hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? : hogyan levelezzünk, hogy
  válaszoljanak.
  Budapest: Kossuth, 2002
 • TÓVÁRI Judit: A szellemi munka technikája. Nyíregyháza: Dialógus, 1999.