• Magyar
  • English

Könyvtárhasználat jogász és Igazgatásszervezők számára

Tematika

 

1. Hagyományos és virtuális könyvtár (bevezető előadás) A DEENK Társadalomtudományi Könyvtárának, szolgáltatásainak bemutatása.


2. Számítógépes információ-visszakereső rendszerek (referensz/forrás): boole-algebra, keresési stratégiák, egyszerű és összetett bibliográfiai keresések; referensz – bibliográfiai ab.: a DEENK OPAC-ja, tartalma, használata; DEENK Egyetemi Bibliográfiájának, a Debreceni Egyetem Digitális Archívumának és az iDEa bemutatása


3. Egyéb katalógusok, források ODR, MOKKA, CEU, Országgyűlési Kvt., Corvinus stb.; KSH, TÁRKI; Külföldi katalógusok: Library of Congress Online Catalog, The European Library


4. Bibliográfiai adatbázisok
o Folyóiratcikk adatbázisok: MATARKA, EHM, MJB, VIP
o Közadattár
o EISZ: Web of Science, Science Direct


5. Teljes szövegű adatbázisok: MTD@, MEK, EPA, Magyar kiadású tudományos folyóiratok, Ebsco, Jstor, EconLit, SpringerLink


6. Jogi adatbázisok
• CompLex
• Opten
• HEINonline


7. EU: Eu-Info, EUR-Lex, IATE


8. Keresési stratégiák gyakorlása; on-line tudományos keresők (Google Book Search, Google Scholar, Directory of Open Access Journals, Scirus)


9. A hivatkozás szabályai az állam- és jogtudomány területén


10. Kutatás-módszertani alapok
 

Kötelező irodalom:

  • Majoros Pál: A kutatásmódszertan alapjai. Budapest: Perfekt, 2004.


Ajánlott irodalom:

  • SALTER, Michael: Writing law dissertations : an introduction and guide to the conduct of legal research. New York : Pearson, 2007
  • LEVITT, Carole A.: The cybersleuth's guide to the Internet : conducting effective investigative & legal research on the Web. Internet for Lawyers, c2006.
  • Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon : hogyan írjunk, hogy megértsenek? : hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? : hogyan levelezzünk, hogy válaszoljanak. Budapest: Kossuth, 2002
  • Tóvári Judit: A szellemi munka technikája. Nyíregyháza: Dialógus, 1999.