• Magyar
  • English

Könyvtárhasználati kurzus

A tantárgy célja: megfelelően tájékozott és önállóan tájékozódni képes szakemberek képzése, akik

  • pontosan meg tudják fogalmazni az őket érintő problémát, azt a témát, amihez információt, irodalmat gyűjtenek;
  • ismerik a hagyományos és számítógépes információforrásokat, az Internet adta lehetőségeket, önállóan keresnek a különböző katalógusokban és adatbázisokban;
  • ki tudják választani a feladathoz (előadás, szemináriumi dolgozat, szakdolgozat stb. készítése) megfelelő és lényeges dokumentumokat, információkat, fel tudják használni azokat és hivatkozni is tudnak rájuk.

A tantárgy időtartama: egy félév (28 óra), heti 2 óra

A kurzus gyakorlati jeggyel zárul

Az aláírás feltételei:

  1. A szemináriumokon való jelenlét. A 3 alkalomnál több hiányzás esetén - függetlenül attól, hogy igazolt vagy igazolatlan a távollét - az aláírás megtagadható.
  2. Zárthelyi dolgozat, ami a gyakorlati jegy 60%-át adja. A ZH megírása kötelező, - pótlására és javítására az utolsó órán van mód.
  3. Házi dolgozat elkészítése a félév végéig (bibliográfia kereséstörténettel )- az erre adott érdemjegy adja a félév végi gyakorlati jegy 30%-át. (A házi dolgozat megírása nélkül a félév nem ismerhető el.)
    A teljesítmény ötfokozatú skálán kerül értékelésre.

Tematika: