• Magyar
 • English

A könyvtár gyűjteménye

Bemutatkozás:
A Társadalomtudományi Könyvtár 2002. november 25-én kezdte meg működését. Az épület egy új egyetemi beruházás keretében épült a Társadalomtudományi Oktatási Központtal együtt.

Alapterülete: 1750 négyzetméter, mintegy 300 ezer kötet befogadására alkalmas.

Feladata:
Elsősorban az egyetem Kassai úti campusán lévő karok (Közgazdaságtudományi Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Informatikai Kar) oktatási, kutatási igényeinek segítése, de mint nyilvános könyvtár, városi és regionális feladatokat is ellát, részt vesz az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben.

Állomány:

 • Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár állományából került ki nagyobb része,
 • Közgazdaságtudományi Kar könyvtárának mintegy 5-6 ezer kötetes állománya,
 • Jog- és Államtudományi Szakkönyvtár, amely korábban az Egyetemi Könyvtár különgyűjteményeként működött,
 • 2012. szeptemberében integrálódott a Informatikai Kar könyvtárának 4300 darabos könyv állománya

A könyvállomány jelenleg (2013) több mint 80 ezer kötet, amelynek kétharmada szabadpolcon került elhelyezésre, egy kisebb, kevésbé használt állományrészt, mintegy 20 ezer kötetet, tömör raktárban tárolunk.

A Társadalomtudományi Könyvtárban több mint 600 féle időszaki kiadvány található, ezek túlnyomó többsége szintén szabadpolcon hozzáférhető.

A tájékoztató munkát egy erre a célra elkülönített, folyamatosan bővülő referensz gyűjtemény segíti. A Könyvtár állománya évi 5-6 ezer kötettel gyarapszik új könyvek vásárlása, ajándékozás és a főépületben lévő raktári állományból a gyűjtőkör szerint ide tartozó, de számítógéppel még fel nem dolgozott dokumentumok folyamatos feldolgozása révén.

Gyűjtemény:

 • közgazdaságtudománnyal és határterületeivel foglalkozó könyvek,
 • állam- és jogtudománnyal és határterületeivel foglalkozó könyvek,
 • informatikával, programozással kapcsolatos könyvek,
 • könyvtártudománnyal kapcsolatos könyvek,
 • az idegen nyelvi képzést segítő nyelvkönyvek,
 • általános- és szaklexikonok, enciklopédiák,
 • általános- és szakszótárak,
 • napi- és hetilapok, szakfolyóiratok és egyéb dokumentumok alkotják.

Mi merre található?

Földszint:

 • ruhatár
 • kölcsönzés
 • hallgatói számítógépterem (24 számítógép)
 • oktatói számítógépterem (15 számítógép, kivetítési lehetőség)
 • hírlapolvasó
 • csoportos tanulásra alkalmas tér
 • 3 másológép
 • ülőhelyek

I. emelet:

 • folyóiratok (napi- és hetilapok, szakfolyóiratok és egyéb dokumentumok alkotják)
 • adatbázishasználathoz 2 számítógép
 • 3 kutatófülke
 • ülőhelyek

II. emelet:

 • közgazdaságtudománnyal foglalkozó könyvek
 • társadalombiztosítással foglalkozó könyvek
 • általános szótárak
 • nyelvkönyvek
 • ülőhelyek

III. emelet:

 • állam- és jogtudománnyal, közigazgatással foglalkozó könyvek
 • informatikatudománnyal, programozással foglalkozó könyvek
 • könyvtárinformatikával, könyvtártudománnyal foglalkozó könyvek
 • általános- és szaklexikonok, enciklopédiák
 • szakszótárak
 • ülőhelyek