• Magyar
 • English

Kölcsönzés

Kölcsönzés elérhetősége:

 • Telefon: 52/512-700/77216
 • E-mail: tarstudkukaclib.unideb.hu

Kölcsönözhetők:

 • A könyvtárból névre szóló érvényes olvasójeggyel, személyesen lehet kölcsönözni. Az olvasójegy másra át nem ruházható.
  Az elveszett olvasójegy pótlása 500 Ft.
 • Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól megóvni. Az elveszett, megrongált dokumentumot pótolni kell.
 • Ugyanabból a műből egy olvasónál csak egy példány lehet.
 • Az olvasó adataiban történt változást, az olvasójegy elvesztését és a személyigazolvány cseréjét a könyvtár felé jelezni kell. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár letiltja.
 • Kölcsönözni az olvasójegy érvényességi idejéig lehet.
 • A legfrissebb és leginkább keresett dokumentumok, valamint a kézikönyvek szabadpolcon vannak elhelyezve. A kölcsönzési határidőt és a hosszabbítás lehetőségét a dokumentum példányszámának és keresettségének figyelembevételével a könyvtáros állapítja meg. Nem kölcsönözhetőek az egypéldányos és nagy értékű dokumentumok.
 • A raktárban elhelyezett könyvek az online katalóguson keresztül kérhetők ki, akár otthonról is.                
 • Raktári kiszolgálás
Hétfő - Csütörtök 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00
Péntek 9.00, 10.00, 11.00, 13.00
Szombat ----
 • A kölcsönzés határideje a lejárat előtt személyesen, telefonon vagy e-mailben hosszabbítható meg abban a könyvtári egységben, ahonnan a könyvet kikölcsönözték.
 • A kölcsönzési határidőt túllépő olvasónak késedelmi díjat kell fizetnie, ennek összege kötetenként és naponta 50,- Ft + a felszólító levél postaköltsége.
  A késedelmi díj rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.
 • Amennyiben a dokumentumra előjegyzés érkezett, az nem hosszabbítható meg. A mások által kölcsönzött dokumentumokra előjegyzés kérhető.
 • A tanulmányok befejezésével illetve megszakításakor a Könyvtár „köröző” lapon igazolja a tartozások rendezését. Fennálló tartozás esetén a Tanulmányi Hivatal a diploma vagy egyéb hivatalos okmány kiadását felfüggeszti a hallgató számára.

Kölcsönzés és hosszabbítás szabályai

    Kölcsönözhető könyvek Korlátozottan kölcsönözhető könyvek, oktatói példányok (to, OLV) E-könyv olvasók
Olvasói típusok Olvasói kódok Max. dok. Max. hosszabbítás Kölcsönzési idő Késedelmi díj Max. hosszabbítás Kölcsönzési idő Késedelmi díj Max. hosszabbítás Kölcsönzési idő Késedelmi díj
Jogász, közgazdaságtudományi, informatikai kari oktató

JO, LO, SO

20 db 5 30 nap  -  5 30 nap - 1-szer 2 hét 200 Ft / nap
Jogász, közgazdaságtudományi, informatikai kari PhD hallható JP, LP, SP 20 db 5 30 nap 50 Ft / könyv / nap 5 30 nap - 1-szer 2 hét 200 Ft / nap
Egyéb DE oktató AO, DO, EO, FO, HO, NO, TO, UO, YO, VO, ZO 20 db 5 30 nap  -   -   1 éjszaka 500 Ft / könyv / óra 1-szer 2 hét 200 Ft / nap
Egyéb PhD hallgató PH 20 db 5 30 nap 50 Ft / könyv / nap  -  1 éjszaka 500 Ft / könyv / óra 1-szer 2 hét 200 Ft / nap
DE alkalmazott EA 20 db 5 30 nap  -   -  1 éjszaka  500 Ft / könyv / óra  -   -   - 
DE hallgató AH, BH, DH, FH, HH, JH, LH, NH, SH, TH, UH, YH, VH, ZH 12 db 5 30 nap 50 Ft / könyv / nap  -  1 éjszaka 500 Ft / könyv / óra  -   -   - 
Külsős olvasó FF, MI 5 db 2 30 nap 50 Ft / könyv / nap  -   -  -  -   -   - 

Kölcsönzésre vonatkozó szabályok:

 • A könyvtár szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
 • A Debreceni Egyetem oktatói, PhD hallgatói és dolgozói maximum 20, hallgatói 12 könyvet kölcsönözhetnek, minden más olvasó 5 könyvet.
 • A kölcsönzési határidő 30 nap, ami 5 alkalommal hosszabbítható, amennyiben a könyvre nem kértek előjegyzést.
 • Kölcsönözhető minden könyv, amelyen nincs speciális jelzés (színcsík).
 • Nem kölcsönözhetők a piros színcsíkkal jelölt könyvek, az I. emeleti olvasóteremben az időszaki kiadványok, a III. emeleten elhelyezett referensz gyűjtemény (bibliográfiák, lexikonok, enciklopédiák stb.) és a szakdolgozatok.
 • Korlátozottan kölcsönözhetők - A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, a Közgazdaságtudományi Kar és az Informatikai Kar oktatói és PhD hallgatói számára - a zöld színcsíkkal jelölt példányok.
 • Éjszakai kölcsönzés esetén zárás előtt egy órával az erre kijelölt állományrészben levő könyvek is elvihetők a következő nyitvatartási nap reggel 9.00-ig.
  A késedelmi díj: 500 Ft/óra/kötet. Az egy napot meghaladó késések esetén az olvasót fél évre eltiltjuk az éjszakai kölcsönzéstől.
 • A nyomtatott szakdolgozatok az online katalóguson keresztül kérhetők, akár ottnonról is, egyszerre maximum 5 kötet. Csak helyben olvashatók és bármilyen másolásuk szigorúan tilos. Használat után az olvasótermi felügyelőnek kell visszaadni, aki köteles meggyőződni a kötet épségéről, hiánytalanságáról.