• Magyar
  • English

Kézirattár

Kézirattár

Az 1957-ben alakult, 25 000 dokumentumot magába foglaló kézirattári gyűjtemény több speciális részből tevődik össze. Legjelentősebb kollekció az egyetem működéséhez, történetéhez kötődő dokumentumok összessége, amelyben professzori hagyatékok, az egyetemi tudományos munkát reprezentáló emlékkönyvtár, szakdolgozatok, disszertációk, fotógyűjtemény és tárgyi emlékek kaptak helyet.
A Debreceni Nyári Egyetem iratai és egyéb dokumentumai az 1927-ben történt alapítás óta folyamatosan a kézirattár kezelésébe kerülnek. Külön egységet alkot az Egyetemi Könyvtár intézményi irattára, amely az 1915-1995-ig képződött hivatalos iratokat tartalmazza. A tényleges manuscriptum gyűjtemény részben a nemzeti tulajdonba vett 17-19. századból származó kéziratos köteteket, részben a regionális körbe tartozó területekre vonatkozó kortárs kéziratokat tartalmazza.
A színháztörténeti gyűjteményrész a debreceni állandó színház könyvtárából származó, a 19. században használt kéziratos szövegkönyveket, szerepkiírásokat, opera, operett és más zenés előadások kottáit, valamint a nyomtatott színlapok csaknem teljes sorát tartalmazza.

Használata:

A dokumentumok helyben használhatók a Kézirattárban (Társadalomtudományi Könyvtár), a kéziratokra vonatkozó speciális szabályzat betartásával.
A kézirattári gyűjteményt a helyrajzi szám előtti betűjel mutatja (pl. Egyetemi Emlékkönyvtár E, disszertációk A, D, kéziratok Ms) az OPAC-ban és a kézirattári cédulakatalógusban.