• Magyar
  • English

Elvesztettem a könyvet.

Az olvasó a kölcsönvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik és köteles azokat minden rongálódástól megóvni. Az elveszett, megrongált dokumentumot pótolni kell (azonos vagy újabb kiadással), vagy a gyűjteményi értékét megtéríteni, ami az eredeti beszerzési ár többszöröse is lehet.