• Magyar
 • English

Adatbázisok

Témakör :
Böngészés:
0-9abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Keresés:
általános e-folyóirat gyűjtemény, multidiszciplináris
E
Bezár

Science Direct

Hozzáférés:
www.sciencedirect.com

Adatbázis jellege: teljes szöveges

Tartalma: A ScienceDirect az Elsevier kiadó full-text adatbázis szolgáltatása. Fő profilja a természettudományos, műszaki és orvosi folyóiratok nyomtatott és elektronikus formában való terjesztése. Teljes szövegű hozzáférést biztosít a saját kiadású papíralapú folyóiratok elektronikus változatához, illetve más kiadók e-folyóirataihoz.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:Pappné Czappán Marianna mczappan@lib.unideb.hu 61910
[ Bezár ]
agrártudományok, biológia, informatika, kémia, matematika, multidiszciplináris, élettudomány, műszaki tudományok
E
Bezár

SciTech Premium Collection

Hozzáférés: http://search.proquest.com/scitechpremium?accountid=15756

Az adatbázis tartalma: A Proquest természettudományi és műszaki adatbázisa közel 8.000 folyóirathoz, jelentéshez, konferencia kötethez nyújt teljes szövegű hozzáférést. Ezen felül 11 milló szabadalmat és számos szakterületi bibliográfiai adatbázist (Agricola, Metadex, Medline, Toxline) is tartalmaz. Jól használható az agrártudományok, a természettudományok, a műszaki tudományok, az élettudományok és az informatika területein egyaránt.

Elérhető címek listája: címlista

[ Bezár ]
agrártudományok, biológia, informatika, kémia, matematika, multidiszciplináris, élettudomány, műszaki tudományok
E
Bezár

SciTech Premium Collection

Hozzáférés: http://search.proquest.com/scitechpremium?accountid=15756

Az adatbázis tartalma: A Proquest természettudományi és műszaki adatbázisa közel 8.000 folyóirathoz, jelentéshez, konferencia kötethez nyújt teljes szövegű hozzáférést. Ezen felül 11 milló szabadalmat és számos szakterületi bibliográfiai adatbázist (Agricola, Metadex, Medline, Toxline) is tartalmaz. Jól használható az agrártudományok, a természettudományok, a műszaki tudományok, az élettudományok és az informatika területein egyaránt.

Elérhető címek listája: címlista

[ Bezár ]
multidiszciplináris
E
Bezár

SCOPUS

Hozzáférés: http://www.scopus.com

Az adatbázis jellege: bibliográfiai adatbázis sok esetben teljes szöveggel.

Az adatbázis tartalma:

A SCOPUS egy multidiszciplináris (főleg természettudományi), absztraktokat és bibliográfiai adatokat tartalmazó, URL címek megadásával, linkeléssel komplex szolgáltatások nyújtására is alkalmas adatbázis. Bár igen magas készültségi fokon áll, de még jelenleg is töltik föl visszamenőleges adatokkal. A feldolgozás könyvtárak, tudományos intézetek és kutatók bevonásával történik. Teljes mértékben feldolgozta a Medline-t és a Medline folyóiratokat. Pillanatnyilag mintegy 5000 kiadó 22 748 lektorált folyóiratát tartalmazza, legfeljebb a hatvanas évek közepéig visszamenőleg. Ezen kívül több mint 3000 Open Archives folyóiratot is feldolgoz és sok, csak elektronikusan megjelenő (e-only) periodikát is ismer. A források között vannak szabadalmak és weboldalak is. A napi frissítésű adatbázis sok magyar forrást is tartalmaz.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:
 

Bor Balázs bbor@lib.unideb.hu 61927
[ Bezár ]
általános e-folyóirat gyűjtemény, multidiszciplináris
E
Bezár

SpringerLink

Hozzáférés:
link.springer.com címen

Az adatbázis jellege: folyóiratok teljes szövegű adatbázisa

Az adatbázis tartalma: A Springer és néhány egyéb kiadó 1800 feletti folyóiratának, s több könyvsorozatának elektronikus változata, sok esetben 1997-ig visszamenőleg. A dokumentumok teljes szövegéhez gyakran társulnak kizárólag online elérhető szolgáltatások (mellékletek, hírlevelek, vitafórumok, témafigyelés). Az adatbázis online könyvtárak formájában az alábbi tudományterületeket öleli fel: orvostudomány; élettudományok; föld- és környezettudományok; kémia; matematika; számítástechnika; fizika és csillagászat; műszaki tudományok; közgazdaságtan; jogtudomány; humán- és társadalomtudományok.

Az adatbázissal kapcsolatos kérdéseivel forduljon az adatbázis referenséhez:

 

Pappné Czappán Marianna mczappan@lib.unideb.hu 61910
[ Bezár ]
jogtudomány, műszaki tudományok
Free
Bezár

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Hozzáférés: https://www.sztnh.gov.hu/hu

Az adatbázis tartalma:

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a 2010. évi CXLVIII. törvény  265. §-a szerinti, 2011. január 1-jei névváltozás előtt: Magyar Szabadalmi Hivatal) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányhivatal, amely a találmányi szabadalmakról szóló 1895. évi XXXVII. törvény-czikk 23. §-a alapján jött létre 1896-ban.

A Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozik az Szt. 115/G. §-a alapján:

a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása.

A hivatal oldalán elérhető adatbázisok:

 • E-kutatás
 • E-nyilvántartás
 • Önkéntes műnyilvántartás
 • Árva művek nyilvántartása
 • Közös jogkezelő szervezetek nyilvántartása
 • Szerzői Jogi Szakértői Vélemények
 • Jegyzék az európai szabadalmi bejelentések közzétett igénypont-fordításairól
 • Iparjogvédelmi osztályozási rendszerek
 • Online könyvtári katalógus (HunTéka)
 • Külföldön bejelentett és lajstromozott iparjogvédelmi dokumentumok adatbázisai
 • Védjegy kutatási adatbázisok
 • Földrajziárujelzők adatbázisai
 • Formatervezésiminták adatbázisai
 • Hogyan kutassunk?
[ Bezár ]